ŞEKER HAKKINDA MERAK EDİLENLER

 

Şeker nedir?

               Beyaz şeker (standart, rafine, küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubudur.

 

Sakaroz kökenli şeker nedir?

            Şeker pancarı ve şeker kamışından elde edilen, sofra şekeri, toz şeker, kristal şeker, beyaz şeker adlarıyla bilinen şekerdir. Kalitelerine göre ham, beyaz, yarı beyaz, rafine şeker adları ile bilinen sakaroz kökenli şeker tipleri bulunmaktadır.

 

Sakaroz nedir?

           Birer molekül glukoz ve fruktozdan bir molekül su ayrılmasıyla oluşan disakarittir

 

Beyaz şeker nedir?

       Kuru halde, polarimetrik metoda göre belirlenmiş sakaroz oranı ağırlık itibariyle %99,7 veya daha fazla olan şekerdir.

 

Ham şeker nedir?

        Kuru halde, polarimetrik metoda göre belirlenen sakaroz oranı ağırlık itibariyle %99,5'ten az olan şekerdir.

 

İnvert şeker nedir?

            Sakarozun enzim veya asitle parçalanarak glukoz ve fruktoza indirgenmesinden elde edilen üründür.

 

 İzoglukoz  nedir?  

            Kuru halde ağırlık itibariyle en az %10 fruktoz ihtiva eden, glukoz veya polimerlerinden elde edilen üründür.

 

İnülin şurubu nedir?

             İnülin ve oligofruktozun hidrolizi ile elde edilen, serbest şekilde veya sakaroz olarak kuru halde en az %10, ancak genellikle %80'in üzerinde fruktoz içeren üründür. Yaygın olarak hindiba kökünden elde edilir.

 

Kahverengi şeker nedir?

            Sakaroz ve invert şeker miktarı toplam olarak ağırlıkça en az % 88 olan, nemli, kahverengi tonlardaki ince taneli şekerdir. Kristal şekerin, yenilebilir kamış melası ile kaplanmasından elde edilir.

 

Dünya sakaroz kökenli şeker (sofra şekeri, toz şeker, kristal şeker, beyaz şeker) üretimi ne kadardır?

    2005/2006 ürün yılında 136 milyon ton (beyaz şeker) olan üretim miktarı için 2006/2007 tahmini 146 milyon tondur (beyaz şeker).

 

 Dünyada sakaroz kökenli şeker üretiminde pancar ve kamış şekerinin payları nedir?

    2005/2006 ürün yılında, Dünya sakaroz kökenli şeker üretiminde pancar ve kamış şekerinin payları sırasıyla; % 26,2 ve % 73,8 olup, 2006/2007 tahmini ise pancar şekeri payının düşeceği yönündedir. (2006/2007 tahmini % 22,1, % 77,8)

 

Dünya Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu (HFCS- High Fructose Corn Syrup) üretimi ne kadardır?

        Dünya Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu (HFCS) üretimi 2005 yılı itibariyle ve kuru madde bazında 12,1 milyon ton olup, 2006 yılı tahmini 12,6 milyon ton’dur.

 

Dünya’da kişi başına sakaroz kökenli şeker tüketimi ne kadardır?

        2005/2006  döneminde Dünyada kişi başına sakaroz kökenli şeker tüketimi beyaz şeker cinsinden yılda 21 kg civarındadır.

 

 Dünya’da kişi başına Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu (HFCS) tüketimi ne kadardır?

           2006 yılında, Dünya’da kişi başına Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu (HFCS) tüketimi kuru madde bazında 2 kg. civarındadır

 

Ülkemizde şeker üretiminde hangi hammaddeler kullanılmaktadır?

            Ülkemizde endüstriyel anlamda şeker, pancar ve mısırdan üretilmektedir.

 

Ülkemizde  kaç tür şeker üretimi yapılmaktadır?

            Türkiye’de sakaroz kökenli ve nişasta kökenli olmak üzere iki tür şeker üretimi bulunmaktadır. Bunlar; pancar şekeri ile glukoz şurubu ve yüksek fruktozlu mısır şurubudur (HFCS). Ayrıca küçük miktarlarda nişasta kökenli dekstroz monohidrat ve fruktoz üretimi bulunmaktadır.

 

Türkiye’de pancar şekeri kurulu kapasitesi ne kadardır?

            Türkiye’de pancar şekeri kurulu kapasitesi 3 milyon 148 bin ton'dur.

 

Türkiye’de ilk pancar şekeri fabrikası kaç yılında ve nerede kurulmuştur?

            Türkiye’de ilk pancar şekeri fabrikası 1926 yılında ve Uşak’ta kurulmuştur. İlk Türk şekeri ise aynı yıl kurulan Apullu Şeker Fabrikasında üretilmiştir.

 

Türkiye’de kaç tane pancar şekeri fabrikası bulunmaktadır?

            Ülkemizde iki tanesi kamuya ait olmak üzere 8 adet pancar şekeri üreten şirket,  değişik kapasitelere sahip 33 adet şeker fabrikası ile faaliyet göstermektedir.

 

Türkiye’nin Dünya pancar şekeri üretimindeki payı ne kadardır?

            Türkiye’nin Dünya pancar şekeri üretimindeki payı, 2005/2006 pazarlama yılı itibariyle % 6 olmuştur.

 

Türkiye’de şeker sektörü hangi tarihten itibaren özel yasa ile düzenlenmiştir?

            Türkiye’de şeker sektörü  1956 yılından itibaren yasa ile düzenlenmiştir. 1956-2001 yılları arasında 6747 sayılı Şeker Kanunu yürürlükte kalmış,19/04/2001 tarihinde ise 4634 sayılı Şeker Kanunu yürürlüğe girmiştir.

 

Türkiye’de ilk nişasta bazlı şeker  fabrikası kaç yılında ve nerede kurulmuştur?

           Türkiye’de ilk nişasta bazlı şeker  fabrikası 1986 yılında ve Adana’da kurulmuştur.

 

Türkiye’de nişasta bazlı şeker fabrikalarının kurulu şeker üretim kapasitesi ne kadardır?

    Türkiye’de kotası bulunan nişasta bazlı şeker fabrikalarının kurulu şeker üretim kapasitesi 990 bin tondur.

 

Türkiye’de kaç tane kota tahsis edilen nişasta bazlı şeker fabrikası faaliyet göstermektedir?

        Ülkemizde tümü özel sektöre ait olmak üzere 5 şirkete ait, 6 nişasta bazlı şeker fabrikası faaliyet göstermektedir.

 

Türkiye’nin Dünya Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu (HFCS) üretimindeki payı ne kadardır?

            Türkiye’nin Dünya Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu (HFCS) üretimindeki payı 2005 yılı itibariyle % 1,5 olup 2006 yılında da bu oranda bir değişiklik olmayacağı tahmin edilmektedir.

 

Türkiye’de pancar şekeri ve nişasta bazlı şekerlerin piyasa değeri nedir?

            Türkiye’de pancar şekeri ve nişasta bazlı şekerlerin toplam piyasa değeri 2 milyar USD dır.

 

Pancardan ve kamıştan elde edilen şekerler arasında fark var mıdır?

        Pancar ve kamıştaki şekerin (sakaroz) elde ediliş prosesleri arasında hammaddeden kaynaklanan birtakım farklılıklar olmasına karşın, standart kalitedeki pancar veya kamış kökenli beyaz şeker arasında standartlarda yer alan temel kalite parametreleri açısından bir fark bulunmamaktadır.

 

Şeker kristallerinin büyüklüğü şeker tatlılığında etken midir?

            Kristal büyüklüğü ne olursa olsun şekerin tatlılığı değişmez. Ancak kristal büyüklüğü ile aynı miktardaki şekerin hacmi değişeceği için belli bir hacimsel ölçekteki şeker miktarı değişeceğinden aynı hacimsel ölçek ile alınan şekerin vereceği tat değişecektir.

 

Bir kilo toz şeker kaç kg pancardan elde edilir?

           Kullanılan pancarın polar şeker değerine bağlı olarak, yaklaşık 7-8 kg. pancardan 1 kg. beyaz kristal şeker elde edilir. 

           

Şeker hastalarının kullandığı şeker pancardanmı üretiliyor?

           Şeker kelimesi halk dilinde bazen tat veren maddelerin genel ismi olarak da kullanılmaktadır. Fakat genelde şeker deyince kimyasal ismi "sakkaroz" olan tatlı beyaz kristal yapıdaki madde kastedilir. Şeker pancarından elde edilen şeker "sakkaroz’dur. Sakkaroz, vücutta parçalanarak yine bir nevi şeker olan glikoz ve fruktoza dönüşür ve enerji kaynağı olarak vücut tarafından kullanılır.
Şeker hastalığının kabaca tarifi, kandaki glikoz miktarının normal değerlerin üzerinde seyretmesi olduğu için şeker hastaları sakkarozu veya bu sınıftan olan şekerleri kullanamazlar. Bunun yerine tat verici olan ancak kimyasal yapısı şeker veya şeker türevleri olmayan, sadece tat veren kimyasal tatlandırıcılar kullanırlar. Dolayısıyla bu kimyasal tatlandırıcılar şekerler sınıfından olmadığı için pancardan üretilmezler. Ancak bu maddelerin kullanımı tamamen doktor tavsiyesine göre olmalıdır.

   

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !